TOÀN QUỐC
  Hotline hỗ trợ báo giá    : 0868.683.360 (di động)

 Hỗ trợ mảng Thiết bị phun sơn &
 Kỹ Thuật:  0905.501.190  Mr. Nhơn

 
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
- Panme điện tử đo ngoài 293-343-30 ( 3-4"/75-100mm x 0.001mm) rất đa dạng với nhiều ứng..
4.892.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
- Panme đo ngoài điện tử 293-332-30 (2-3"/50-75mm x 0.001mm) rất đa dạng với nhiều ..
5.238.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
..
5.059.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
- Panme điện tử đo ngoài 293-241-3  (25-50mm/0.001mm) rất đa dạng với nhều ứng dụng..
3.520.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
-Panme điện tử đo ngoài 293-821-30 ( 0-25mm x 0.001) rất đa dạng với nhiều ứng dụng thường đư..
2.964.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
- Panme điện tử đo ngoài 293-333-30 (3-4"/75-100mm x 0.001mm) rất đa dạng với ..
5.751.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
Panme điện tử đo nhanh 293-141-30 25-50mm/0.001mm là một sự nâng cấp với những tí..
5.523.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
- Panme điện tử đo ngoài 293-253-30 (175-200mm x 0.001) rất đa dạng với nhiều ứng dụng thường..
8.702.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
-  Panme điện tử đo ngoài 293-242-30 (50-75mm/0.001mm) rất đa dạng với nhiều ứng dụng th..
4.261.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
-  Panme điện tử đo ngoài 293-831-30 (0-1"/0-25mm x 0.001) rất đa dạng với nhi..
3.130.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
- Panme điện tử đo ngoài 293-340-30 (0-1''/0-25mmx0.001mm) rất đa dạng với nhiều..
3.238.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
-  Panme điện tử đo ngoài 293-254-30 (200-225mm (IP65)) rất đa dạng với nhiều ứng dụng t..
8.869.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
  -  Panme điện tử đo ngoài 293-243-30 (75-100mm/0.001mm) rất đa dạng với nhiều ..
4.642.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
-  Panme điện tử đo ngoài 293-232-30 50-75mm/0.001mm (SPC) rất đa dạng với nhều ứng dụng..
4.976.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
-  Panme đo ngoài điện tử 293-341-30 (1-2"/25-50mm x 0.001mm) rất đa dạng với nhiều..
3.702.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
-  Panme điện tử đo ngoài 293-330-30 (0-1"/0-25mm x 0.001) rất đa dạng với nhiều ứn..
4.059.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
- Panme điện tử đo ngoài 293-250-30 100-125mm x 0.001mm rất đa dạng với nhiều ứng dụng t..
7.595.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
- Panme điện tử đo ngoài 293-233-30 (75-100mm /0.001mm (SPC))rất đa dạng với nhều ứng dụ..
5.523.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
- Panme điện tử đo ngoài 293-342-30 (2-3"/50-75mm x 0.001mm)  rất đa dạng với nhiều..
4.476.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
  -   Panme điện tử đo ngoài 293-185-30  0-25mm/0-1"x0.001mm thườ..
4.452.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
-  Panme đo ngoài điện tử 293-331-30 ( 1-2"/25-50mm x 0.001mm) rất đa dạng với nhiề..
4.511.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
- Panme điện tử đo ngoài 293-100-10 (0-25mm (0.0001mm))được sản xuất và lắp ráp..
26.964.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
- Panme điện tử đo ngoài 293-251-30 (125-150mm x 0.001mm) rất đa dạng với nhiều ứng..
7.726.000đ Còn hàng
 (0 nhận xét)
Hotline: 0868 683 360