TOÀN QUỐC
  Hotline     : 0868.683.360 (di động)
 Mr. Thiện : 0937.333.457 
 Mr. Tâm   : 0909 977 653
 

Hướng dẫn lựa chọn súng phun sơn Anest Iwata

Hướng dẫn lựa chọn súng phun sơn Anest Iwata

01 - Kích cỡ của vật sơn?

      Chọn loại nhỏ hay loại lớn?

  • Bộ phận nhỏ, đồ chơi, sữa chữa xe hơi…. dùng loại nhỏ (LPH-50, LPH-101, W-101)

  • Bộ phận lớn, phương tiện, tòa nhà, lớp phủ, lớp phủ rộng…. dùng loại lớn ( LPH-200, W-200)

  

02 - Số lượng hay diện tích được sơn?

Lựa chọn kiểu cấp 

Kiểu trọng lực (Bầu trên), Kiểu hút (Bầu dưới), Kiểu áp suất.

  • Đối với khối lượng sơn nhỏ hoặc thường xuyên thay đổi màu sắc sơn, sử dụng kiểu bầu trên.

  • Đối với sơn sửa loại nhỏ hay trung bình,thường xuyên thay đổi màu sắc, sử dụng bầu dưới.

  • Đối với khối lượng sơn lớn, cùng màu, như sơn trên một băng chuyền, sử dụng kiểu áp suất (P type) với bình sơn hoặc bơm sơn.

03 - ĐỘ NHỚT SƠN?

Lựa chọn đầu vòi phun chất lỏng và nắp khí

Bề mặt hoàn hảo của lớp phủ trên đòi hỏi hạt sơn phun mịn. Bạn cần chọn kiểu súng sơn có thể cung cấp tỷ lệ sơn cho tới khí cao,

đặc biệt là sơn kim loại.

Độ nhớt sơn và lựa chọn đầu vòi phun

Bạn cần phải lựa chọn đầu vòi phun theo độ nhớt sơn. Thường lựa chọn miệng lỗ phun nhỏ cho độ nhớt sơn thấp và miệng lỗ phun

lớn cho độ nhớt sơn cao.

»» Với kiểu áp suất (pressure type), đầu vòi phun nhỏ có thể sử dụng cho một phạm vi tương đối rộng từ sơn độ nhớt thấp đến độ nhớt cao.

»» Độ nhớt sơn [Ford cup #4 (Anest Iwata NK-2)]

»» Độ nhớt sơn thấp [nhỏ hơn 18 sec. (15 sec.)] 0.8~1.5 fmm

»» Độ nhớt sơn trung bình [18~26 sec. (15~25 sec.)] 1.3~2.0 fmm

»» Độ nhớt sơn cao [26~33 sec. (25~35 sec.)] 2.0~2.5 fmm

04 - LỰA CHỌN KIỂU SÚNG PHUN?

Lựa chọn súng phun áp suất thấp và súng phun mục đích thông thường

»» Từ quan điểm bảo vệ môi trường, súng phun có hiệu suất truyền cao và ít bay tàn sơn đang trở thành xu thế chính trên thế giới.

Súng phun áp suất thấp LPH có thể đạt được độ phun cao với áp suất thấp 0.07MPa (0.7 kgf/cm2) tại nắp khí.

Súng phun áp suất thấp giảm khí thải VOC ra khí quyển và đóng góp cải thiện điều kiện làm việc tại nơi sơn.

»» Súng phun mục đích thông thường là súng phun bạn đã và đang sử dụng cho đến nay.

»» Lưu lượng khí đủ? Máy nén khí cung cấp khoảng 100 lít/phút trên 0.75kW (1Hp).

Sử dụng máy nén khí mà nguồn cung cấp khí  phun lớn hơn từ 20-30% so với mức tiêu thụ khí của súng được lựa chọn.

»» Bạn có sử dụng lọc khí và bộ điều chỉnh khí không?

- Hơi ẩm và dầu là kẻ thù của độ phủ. Một khẩu súng phun có thể đạt được hiệu suất thỏa đáng tại áp suất khí được ghi rõ trong hướng dẫn

sử dụng của mỗi loại súng.

Hãy chắc chắn rằng: bộ lọc khí và điều chỉnh khí (bộ phân phối khí) ở gần người thợ sơn, và sử dụng không khí sạch không có hơi ẩm hay

dầu tại áp suất đã được điều chỉnh.

Cách đọc tên model súng phun sơn Anest Iwata

 

Nhận xét về bài viết

Tags: sung phun son, hướng dẫn lựa chọn súng phun sơn, súng phun sơn

Hotline: 0868 683 360